Οι αντιλήψεις των επαγγελματιών για το φαινόμενο της υπερπροστασίας στην κλινική πρακτική της κοινωνικής εργασίας με γονείς (Master thesis)

Τριανταφυλλίδου, Γεωργία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Subject classification: Family social work
Keywords: Κοινωνική εργασία με γονείς,Υπερπροστασία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10425
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6153
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trianatfyllidoy Georgia.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Τριανταφυλλίδου Γεωργία689.95 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10425
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6153
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons