Τhe educational policy during the Metaxas dictatorship in Greece (1936-1940) (Master thesis)

Καζέπη, Κωνσταντίνα/ Kazepi, Konstantina

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚαζέπη, Κωνσταντίναel
dc.contributor.authorKazepi, Konstantinael
dc.date.accessioned2016-11-22T11:20:41Z-
dc.date.available2016-11-22T11:20:41Z-
dc.identifier.urihttps://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10441-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6815-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6815-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΜεταξική δικτατορίαel
dc.subjectΠροπαγάνδαel
dc.subjectΕκπαίδευσηel
dc.subjectΕΟΝel
dc.subjectΜαθητικές παροχέςel
dc.subjectMetaxas dictatorshipen
dc.subjectPropagandaen
dc.subjectEducationen
dc.subjectEONen
dc.subjectStudent benefitsen
dc.titleΗ εκπαιδευτική πολιτική κατά τη διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας στην Ελλάδα (1936-1940)el
dc.titleΤhe educational policy during the Metaxas dictatorship in Greece (1936-1940)en
heal.typemasterThesis-
heal.generalDescriptionΒιβλιογραφία: σ. 209-229el
heal.classificationEducation--Greece--Historyen
heal.classificationEducation and state--Greece--History--20th centuryen
heal.languageel-
heal.accesscampus-
heal.recordProviderΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςel
heal.publicationDate2015-
heal.bibliographicCitationΚ. Καζέπη, "Η εκπαιδευτική πολιτική κατά τη διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας στην Ελλάδα (1936-1940)", Μεταπτυχιακή εργασία, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2015el
heal.abstractΑντικείμενο της παρούσας εργασίας συνέστησε η ανάδειξη των προπαγανδιστικών τεχνικών, που υποκρύπτονταν πίσω από την εκπαιδευτική πολιτική της μεταξικής δικτατορίας, όπως προβάλλονταν μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, την αποδελτίωση του περιοδικού τύπου και την μελέτη του θεσμικού πλαισίου της εποχής. Πρόκειται κατ’ ουσίαν για μια απόπειρα προβολής των βασικότερων προπαγανδιστικών μηχανισμών, που αναδύθηκαν μέσα απ’ όλες τις εκφάνσεις του νεανικού βίου: το εκπαιδευτικό σύστημα, την ΕΟΝ και τα ποικίλα μαθητικά προνόμια. Η έρευνα, ανέδειξε τις ιδεολογικές κατευθύνσεις του νέου σχολείου, τα βαθύτερα κίνητρα του χαρακτήρα και της διάρθρωσης που έλαβε το εκπαιδευτικό σύστημα, τον εποπτικό και διοικητικό μηχανισμό του, τον παρεμβατισμό στα αναλυτικά προγράμματα και τα παραπρογράμματα της παιδευτικής διαδικασίας, τη γλώσσα διδασκαλίας, το αξιακό κανονιστικό σύστημα της ΕΟΝ, τους στόχους κι τις αναγκαστικές-προπαγανδιστικές ρυθμίσεις εδραίωσής της και τέλος την κοινωνική πολιτική του κράτους και τις βαθύτερες εσωτερικές διεργασίες, που υποσκάπτονταν πίσω απ’ αυτήνel
heal.abstractThe purpose of this study is the projection of the propaganda techniques, which were hidden behind the educational policy of the Metaxas dictatorship, as they were presented by taking into consideration the relevant bibliography, the indexing magazines and the study of the institutional framework of that period. This is actually an attempt to present the most basic propaganda mechanisms, which emerged from all the aspects of young people’s lives: the educational system, EON and the various student privileges. The research has highlighted the ideological orientations of the new school, the deeper motivations of the character and the structure adopted by the educational system, the supervisory and administrative mechanism, the interference in curricula and paraprogrammata, the pedagogic process, the teaching language, the EON’s regulatory system of value, the goals and forced-propaganda consolidating adjustments, and finally, government’s social policy and the deepest internal processes, which undermines behind iten
heal.advisorNameΚαραφύλλης, Αθανάσιοςel
heal.committeeMemberNameΚαρακατσάνης, Παναγιώτηςel
heal.committeeMemberNameΒεργέτη, Μαρίαel
heal.academicPublisherΠαιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςel
heal.academicPublisherIDduth-
heal.numberOfPages240 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kazepi Konstantina_2015 .pdfΜεταπτυχιακή εργασία2.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10441
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6815
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons