Reforms of education in Greece the last 100 years (Bachelor thesis)

Μπίλας, Μάριος/ Bilas, Marios

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΜπίλας, Μάριοςel
dc.contributor.authorBilas, Mariosen
dc.date.accessioned2016-12-06T11:31:58Z-
dc.date.available2016-12-06T11:31:58Z-
dc.identifier.urihttps://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10472-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2101-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2101-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΕκπαίδευση-παιδείαel
dc.subjectΜεταρρύθμιση-20ος αιώναςel
dc.subjectΥπουργείο Παιδείαςel
dc.subjectΕκπαιδευτική νομοθεσίαel
dc.subjectEducationen
dc.subjectReform-20th centuryen
dc.subjectMinistry of Educationen
dc.subjectEducational legislationen
dc.titleΜεταρρυθμίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης-παιδείας την τελευταία 100ετίαel
dc.titleReforms of education in Greece the last 100 yearsen
heal.typebachelorThesis-
heal.generalDescriptionΒιβλιογραφία: σ. 48-52el
heal.classificationEducational change--Greece--20th centuryen
heal.classificationEducational law and legislation--Greece--20th centuryen
heal.dateAvailable2016-12-06T11:32:58Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςel
heal.publicationDate2015-
heal.bibliographicCitationΜ. Μπίλας, "Μεταρρυθμίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης-παιδείας την τελευταία 100ετία", Πτυχιακή εργασία, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2015el
heal.abstractΗ συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αφορά τις αλλαγές που έλαβαν χώρα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα την περίοδο 1911-2011. Σε αυτό το χρονικό διάστημα που καλύπτει σχεδόν όλο τον 20ο αιώνα, και τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα καταγράφονται, περιγράφονται και αναλύονται λεπτομερώς όλες οι νομοθετικές ενέργειες που συνεχώς άλλαζαν τον εκπαιδευτικό χάρτη της Ελλάδας. Η διαδικασία της ανάλυσης και της καταγραφής, ακολουθεί τη χρονολογική σειρά με την οποία έγιναν οι αλλαγές, ενώ αναφέρονται λεπτομερώς όλοι οι παράγοντες (πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί) που συντέλεσαν στην διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας ανά χρονική περίοδο. Σε όλη την έκταση της εργασίας, παρατηρούμε ότι οι μεταρρυθμίσεις στο χώρο της παιδείας πάντα προκαλούσαν αναταραχές και δεν γίνονταν εύκολα αποδεκτές, καθώς ο κόσμος διχαζόταν ανάμεσα στους πιο επιφυλακτικούς και συντηρητικούς που φοβούνταν τις συνέπειες των αλλαγών και στους προοδευτικούς που πιστεύανε στην θετική προοπτική των εκάστοτε αλλαγών. Οι πολιτικές δυνάμεις που ασκούσαν την εξουσία σε κάθε χρονική περίοδο διαμόρφωναν το εκπαιδευτικό σύστημα και τη λειτουργία του, με βάση τις επιθυμίες και τις ανάγκες των κυβερνώντων, αγνοώντας συχνά τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης και τις ουσιαστικές αδυναμίες της. Το μεγαλύτερο, όμως πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι η καθεμιά νέα κυβέρνηση που διαδεχόταν την προηγούμενη, αναιρούσε μερικώς η πλήρως τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που είχε θεσμοθετήσει, με αποτέλεσμα να παρατηρούμε να υπάρχει μια στασιμότητα στην εξέλιξη ορισμένων παραμέτρων όπως το θέμα της προφορικής και γραπτής γλώσσας ή της διάρθρωσης του σχολικού δικτύου και της σύνδεσης του με την αγορά εργασίας. Επίσης, το γεγονός ότι όλες οι συνεχείς και συχνά χωρίς υποδομές μεταρρυθμίσεις σε θέματα διοίκησης, υλικοτεχνικών μέσων και προγραμμάτων σπουδών, στέρησαν ή δεν έδωσαν σε επαρκή βαθμό, πραγματικά και χρήσιμα εφόδια στους μαθητές, τη διάπλαση των παιδιών σε ώριμους και ικανούς πολίτες που θα διέπονταν από αξίες όπως ο σεβασμός και η συνεργασία και τη δημιουργία ενός σχολείου που δε θα ταυτιζόταν στο μυαλό των μαθητών ως κάτι αναγκαστικό που εξαντλούσε το χρόνο και την ενέργεια τους προσφέροντας τους στείρες γνώσεις, άγχος και απογοήτευση, σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσειςel
heal.abstractThe particular final year project report covers the topic of the changes that happened in Greek education in the time period of 1911-2011. In this period of time, which includes almost the whole 20th century and the first eleven years of 21st century, all the legislatives changes of education are recorded, described and analyzed in detail. The procedure of record and analysis, follows the chronological order, in which the changes happened. Meanwhile, all the factors that contributed in formation of the educational reality in every time period, are mentioned in detail. Throughout the project, it is observed that the reforms in education always caused flurries and were not easily accepted, because people were divided. In one side it was the people, who were more cautious and conservative and were afraid of the consequences. On the other side were the people, who were more progressive and supported the changes, because they believed in their positive perspective. The political forces, which have the authority in every time period, formed the educational system in a way that functioned, according to their will and needs, ignoring the real needs and weaknesses of the education in the country of Greece. But, the biggest problem was the fact that every, new government recanted partially or fully, the educational reforms that were legally institutionalized from the previous government. As a result, it is observed that there was a stagnation of the development in particular parameters as the issue of the language that was spoken and written or the structure of the school network and the connection of school with the labor market. In addition, the fact that, all the continuous and without the appropriate structures, reforms targeted mainly at issues about the command, the logistics and the curriculum did not give or bereaved the supply of students with useful knowledge and skills, the conformation of mature and sufficient citizens, who will have values like respect and collaboration. Furthermore, it is desired that school will be in the mind of students as something pretty and useful and not as an obligatory task, which makes them lose time and energy and provides them useless knowledge, nervousness and disappointment in case of failing in examsen
heal.advisorNameΓιαγκουνίδης, Παναγιώτηςel
heal.committeeMemberNameΚουγιουρούκη, Μαρίναel
heal.committeeMemberNameΣτραβάκου, Πελαγίαel
heal.academicPublisherΠαιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης / Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίαςel
heal.academicPublisherIDduth-
heal.numberOfPages52 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilas Marios_2015 (1).pdfΠτυχιακή εργασία120.11 kBAdobe PDFView/Open
Bilas Marios_2015 (2).pdfΠτυχιακή εργασία432.03 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10472
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2101
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons