Προστασία καταναλωτή κατά το ν.3869/2010 (Master thesis)

Κοτόβου, Χρυσούλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Consumer protection--Law and legislation--Greece
Keywords: Προστασία καταναλωτή,Νόμος 3869/2010,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10474
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3397
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotovou Chrysoula.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Κοτόβου Χρυσούλα1.28 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10474
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3397
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons