The education of city of Serres in period of 1936-1950 (Bachelor thesis)

Δαγκούλη, Πετρούλα/ Νικολούδη, Αθανασία/ Dagkouli, Petroula/ Nikoloudi, Athanasia

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΔαγκούλη, Πετρούλαel
dc.contributor.authorΝικολούδη, Αθανασίαel
dc.contributor.authorDagkouli, Petroulaen
dc.contributor.authorNikoloudi, Athanasiaen
dc.date.accessioned2016-12-15T12:28:06Z-
dc.date.available2016-12-15T12:28:06Z-
dc.identifier.urihttps://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10490-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4458-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4458-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΕκπαίδευσηel
dc.subjectΣέρρεςel
dc.subjectBουλγαρική κατοχήel
dc.subjectΒούλγαροιel
dc.subjectEducationen
dc.subjectSerresen
dc.subjectBulgarian occupationen
dc.subjectBulgarianen
dc.titleΤοπική εκπαιδευτική ιστορία της πόλης των Σερρών την περίοδο 1936-1950el
dc.titleThe education of city of Serres in period of 1936-1950en
heal.typebachelorThesis-
heal.generalDescriptionΒιβλιογραφία: 88-90el
heal.classificationEducation--Greece--History--20th centuryen
heal.dateAvailable2016-12-15T12:29:06Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςel
heal.publicationDate2015-
heal.bibliographicCitationΠ. Δαγκούλη, Α. Νικολούδη, "Τοπική εκπαιδευτική ιστορία της πόλης των Σερρών την περίοδο 1936-1950", Πτυχιακή εργασία, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2015el
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή μελέτη διερευνά την τοπική εκπαιδευτική ιστορία των Σερρών την περίοδο 1936-1950. Αναδεικνύονται με χρονολογική ακολουθία οι ενέργειες του βουλγαρικού στρατεύματος, με σκοπό την επέκτασή του στα ελληνικά εδάφη, την καταπάτηση ελληνικών δικαιωμάτων για την εξύψωση του βουλγαρικού έθνους και την εκμετάλλευση του ελληνικού πληθυσμού από το Βούλγαρο δυνάστη. Η μελέτη αυτή παρουσιάζει με τρόπο περιγραφικό-επεξηγηματικό τα γεγονότα που βίωσαν οι Σερραίοι πολίτες και εμβαθύνει στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και σε επιμέρους τομείς της ζωής τους εκείνη την εποχή. Στο εμπειρικό μέρος που ακολουθεί, η έρευνα που διεξάγεται είναι ποιοτική, με τη χρήση συνεντεύξεων ως μέσο συλλογής δεδομένων, σε δείγμα δεκαοχτώ ατόμων, ηλικίας 74-93 ετών. Τα πιο σημαντικά ευρήματα που αναδείχθηκαν με την διεκπεραίωση της έρευνας, ήταν η εκβουλγαροποίηση του ελληνικού λαού, με την επιβολή της βουλγαρικής γλώσσας, έναντι της ελληνικής καθώς και η αντικατάσταση των ελληνικών σχολείων με άλλα που εξέφραζαν την βουλγαρική νοοτροπία. Επίσης διαφαίνονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας, η οποία υλοποιήθηκε με σκοπό τη συγκέντρωση μαρτυριών και εμπειριών κατά τη βουλγαρική κατοχή. Προθέσεις της είναι να απεικονίσει τη ρεαλιστική πραγματικότητα της εποχής στη συγκεκριμένη πόλη. Στο τέλος καταγράφονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. Συμπεραίνοντας, η βουλγαρική κατοχή αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην μετέπειτα εξέλιξη της ιστορίας της πόλης των Σερρών, διότι όσα χρόνια και αν παρέλθουν, αυτά τα γεγονότα θα διατηρηθούν παντοτινά ριζωμένα στην καρδιά και στη ψυχή τουςel
heal.abstractThe present final study investigates the local educational history of Serres in the period 1936-1950. It is pointed out the chronological sequence of actions of the Bulgarian troops, aiming at their expansion in the Greek territories, in the trespass on Greek corpses for the exaltation of the Bulgarian nation and in the exploitation of Greek population from the Bulgarian dynast. This study presents with a way descriptive-explanatory the affairs that citizens of Serres experienced and deepens in the configuration of educational system, as well as in individual sectors of their life in that season. In the empiric part that follows, the research that is carried out is qualitative, with the use of interviews as means of collection of data, in a sample of eighteen individuals, age of 74-93 years. The most important discoveries that emerged with the transaction of research were the Bulgarian diversion of Greek population, with the imposition of Bulgarian language, against Greek, as well as the replacement of Greek schools with those that were based on the Bulgarian mentality. Also the results and the conclusions of the research are emerged, which were materialized aiming at the concentration of testimonies and experiences during the Bulgarian occupation. Its intention is to portray the reality of that season in the particular city. In the end proposals for future researches are recorded. Concluding, the Bulgarian possession constituted a decisive factor in the later development of history of city of Serres, while no matter how many years will pass, these facts will stay forever rooted in the heart and the soul of the peopleen
heal.advisorNameΚαραφύλλης, Αθανάσιοςel
heal.committeeMemberNameΚαρακατσάνης, Παναγιώτηςel
heal.committeeMemberNameΚουγιουρούκη, Μαρίναel
heal.academicPublisherΠαιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης / Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίαςel
heal.academicPublisherIDduth-
heal.numberOfPages99 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dagkouli Petroula Nikoloudi Athanasia_2015.pdfΠτυχιακή εργασία1.19 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10490
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4458
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons