Ο κριτικός λόγος στην εφημερίδα Το Άστυ 1891-1899 (Master thesis)

Συμεωνίδου, Πολυξένη

SUMMARY: The main aim of this M. A. Thesis is to trace, analyze and present the critical activity of 19th century’s last decade (1891-1899) in the columns of the Greek daily newspaper Το Άστυ. Characterized by its “literary” profile, this paper has never been the object of any published study on the issue of literary criticism by the “generation of 1880” and its relation to journalism. As it is obvious, our search begun by studying every single issue to be found in the Library of the Greek Parliament collection and trying to write down and group the literary criticism texts by using mainly generic criteria. This catalog can be found in the Appendix of the present M.A. Thesis. After gathering the aforementioned material, we tried to present (in a preliminary chapter [1]) the course of the literary criticism in this paper throughout the above mentioned decade, the main characteristics of this criticism, mainly emphasizing on basic literary issues. In chapter 2 we present the critics that contributed most of the texts published in the paper throughout this period, aiming to trace and present their theoretical background, methods and views presented on the literary production, current and from the past, Greek and foreign. In chapter 3 we also examine and analyze the literary criticism sent by external contributors (not the main or regular ones) and the anonymous texts to be found within the columns of Άστυ. By presenting all the contributors and contributions we aimed at presenting a clear image of the characteristics and the quality of the literary criticism in the paper. We also tried to contribute on the study of the literary criticism by the so called “generation of the 1880’s”, that used widely the daily papers to publish their criticism, express their views and argue on main issues concerning not only literature but also civilization, history, theater etc.
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Subject classification: Greek philology, Modern
Keywords: Λογοτεχνική κριτική,Ημερήσιος τύπος,Γενιά 1880
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10507
Table of contents: Προλεγόμενα - σελ. 5 Εισαγωγή - σελ. 9 α. Η δομή, το υλικό και η μεθοδολογία - σελ. 9 β. Η ταυτότητα της εφημερίδας Το Άστυ - σελ. 15 1. Η άρθρωση του κριτικού λόγου στην εφημερίδα - σελ. 27 α. Παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση του κριτικού λόγου - σελ. 27 β. Οι κριτικογράφοι - σελ. 36 γ. Τα κριτικά κείμενα - σελ. 40 δ. Η θεματολογία της κριτικής - σελ. 44 2. Οι κυριότεροι κριτικοί - σελ. 59 α. Νικόλαος Επισκοπόπουλος - σελ. 59 i. Η κριτική του παραγωγή - σελ. 59 ii. Θεωρητικό υπόβαθρο και μεθοδολογία - σελ. 61 iii. Η πνευματική παραγωγή εντός και εκτός Ελλάδος: απόψεις περί λογοτεχνίας, θεάτρου και κριτικής - σελ. 71 β. Γρηγόριος Ξενόπουλος - σελ. 102 i. Η κριτική του πορεία - σελ. 102 ii. Η νεοελληνική «φιλολογία»: Κρίσεις και μεθοδολογικές προσεγγίσεις - σελ. 105 γ. Στέφανος Στεφάνου - σελ. 132 i. Τα πρώτα στοιχεία για το έργο του - σελ. 132 ii. Ο κριτικός και θεωρητικός του λόγος - σελ. 134 δ. Πέτρος Αποστολίδης (Παύλος Νιρβάνας) - σελ. 147 i. Γενικά χαρακτηριστικά της κριτικογραφίας του - σελ. 147 ii. Μία πρώτη εικόνα των απόψεων και της μεθοδολογίας - σελ. 151 ε. Δημήτριος (Μήτσος) Χατζόπουλος - σελ. 160 i. Η κριτική του αρθρογραφία - σελ. 160 ii. Οι συνεντεύξεις του - σελ. 165 3. Λοιποί κριτικοί και κριτικές (επώνυμες και ανώνυμες) - σελ. 179 Επιλεγόμενα - σελ. 206 Περίληψη - σελ. 210 Summary - σελ. 211 Βιβλιογραφία - σελ. 212
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ - σελ. 3 α. Ονοματεπώνυμα, ψευδώνυμα και αρχικά - σελ. 3 i. Ονοματεπώνυμα - σελ. 3 ii. Ψευδώνυμα - σελ. 5 iii. Αρχικά και βραχυγραφίες - σελ. 7 β. Τίτλοι κειμένων των κυριότερων κριτικογράφων - σελ. 9 i. Νικόλαος Επισκοπόπουλος - σελ. 9 ii. Γρηγόριος Ξενόπουλος - σελ. 15 iii. Πέτρος Αποστολίδης (Παύλος Νιρβάνας) - σελ. 18 iv. Δημήτριος (Μήτσος) Χατζόπουλος - σελ. 19 v. Στέφανος Στεφάνου - σελ. 21 2. ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ - σελ. 23 α. Επώνυμη και ψευδώνυμη κριτική - σελ. 23 i. Κριτική λογοτεχνίας - σελ. 23 ii. Κριτική θεάτρου - σελ. 77 iii. Γενικότερα θέματα λογοτεχνίας και τέχνης - σελ. 102 β. Ανώνυμη κριτική - σελ. 175 i. Λογοτεχνική και θεατρική κριτική - σελ. 175 ii. Γενικότερα θέματα λογοτεχνίας και τέχνης - σελ. 183 iii. Επιλογή σύντομων σημειωμάτων (ΠΙΝΑΚΕΣ) - σελ. 188 Για τη λογοτεχνία - σελ. 188 Για το θέατρο - σελ. 194 Για θέματα και πρόσωπα της «φιλολογικής» ζωής - σελ. 200
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SymeonidouPolixeni_2014aΜεταπτυχιακή εργασία1.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
SymeonidouPolixeni_2014bΜεταπτυχιακή εργασία2.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10507
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons