Ηλεκτρονικό έγκλημα και προσωπικά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Master thesis)

Σαριδάκη, Ιωάννα-Δέσποινα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Computer crimes--European Union countries
Data protection--European Union countries
Keywords: Ηλεκτρονικό έγκλημα,Προσωπικά δεδομένα,Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10510
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3547
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Saridaki Ioanna Despoina.pdfΜεταπτυχιακή εργασία - Σαριδάκη Ιωάννα-Δέσποινα1.24 MBAdobe PDFView/Open
ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΞΩΦΥΛΛΟ.pdf179.49 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10510
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3547
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons