Η (αυτο)διάθεση του εννόμου αγαθού της ζωής υπό τη μορφή της ευθανασίας και της ανθρωποκτονίας με συναίνεση (Master thesis)

Γεμενετζή, Χαρίκλεια Κ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Euthanasia--Law and legislation
Homicide
Consent (Law)
Keywords: Ευθανασία,Ανθρωποκτονία,Συναίνεση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10524
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.516
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GEMENETZH XARIKLEIA.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10524
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.516
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons