Διεθνής εμπορική διαιτησία και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (Master thesis)

Κελαϊδίτου, Ευτυχία Χ.

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚελαϊδίτου, Ευτυχία Χ.el
dc.date.accessioned2015-09-01T05:47:55Z-
dc.date.available2015-09-01T05:47:55Z-
dc.identifier.urihttp://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1052-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9433-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΔιεθνής διαιτησίαel
dc.subjectΙδιωτικό Διεθνές Δίκαιοel
dc.titleΔιεθνής εμπορική διαιτησία και ιδιωτικό διεθνές δίκαιοel
heal.typemasterThesis-
heal.generalDescriptionΒιβλιογραφία: σ. [77-89]el
heal.classificationArbitration and award, Internationalen
heal.classificationConflict of laws--Greeceen
heal.classificationDissertations, Academic--Greeceen
heal.dateAvailable2015-09-01T05:48:55Z-
heal.languageel-
heal.accesscampus-
heal.recordProviderΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικήςel
heal.publicationDate2005-
heal.bibliographicCitationΕ. Κελαϊδίτου, «Διεθνής εμπορική διαιτησία και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο», Μεταπτυχιακή εργασία,Νομική Σχολή, Δ.Π.Θ., 2005el
heal.tableOfContentsΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ι.Η Διεθνής Διαιτησία κατά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία του 1961. II. Η Διεθνής Διαιτησία κατά τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958. ΙII. Η Διεθνής διαιτησία: κατά τον πρότυπο νόμο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL). IV. Η Διεθνής Διαιτησία-κριτήρια ελληνικής θεωρίας και νομολογίας. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ . Α. Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ. i. Η αρχή της αυτοτέλειας ή αυτονομίας της συμφωνίας περί διαιτησίας . ii. Η αρχή της αυτονομίας της συμφωνίας περί διαιτησίας στο Ελληνική έννομη τάξη iii Προβληματισμός για το εφαρμοστέο δίκαιο στη συμφωνία διαιτησίας . iv. Ελληνικό Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τη συμφωνία διαιτησίας . ν. Το ζήτημα της ύπαρξης της συμφωνίας διαιτησίας και το εφαρμοστέο σε αυτήν δίκαιο II. Προϋποθέσεις του κύρους της συμφωνίας διαιτησίας 1. Ο τύπος της συμφωνίας διαιτησία 1.α. Το ζήτημα mm «κατά παραπομπή» διαιτητικών ρητρών. 1 .β. Ανεπιφύλακτη συμμετοχή: και ίαση των τυπικών ελαττωμάτων της συμφωνίας διαιτησίας 2. Ικανότητα και πληρεξουσιότητα για τη σύμαψη συμφωνίας διαιτησίας 2.α. Πληρεξουσιότητα αντιπροσώπου . 2.α. ii.) Πληρεξουσιότητα δικαστικού πληρεξούσιου 3 Διαφορά δεκτική υπαγωγής σε διαιτησία. 3.β. Δεκτικές διαιτησίας διαφορές στο ελληνικό δίκαιο. 3γ.Το δίκαιο που διέπει την ιδιότητα της διαφοράς τα επιλύεται με διαιτησία. 4. Τα αντικειμενικά όρια της συμφωνίας διαιτησίας 4α Το εφαρμοστέο στα αντικειμενικά άρια της συμφωνίας διαιτησίας δίκαιο. 5 .Περιεχόμενα της συμφωνίας διαιτησίας 5. α Διευρυμένες κατά περιεχόμενο συμφωνίες διαιτησίας 5.β Δευτερογενείς συνέπειες πρόσθετων όρων της συμφωνίας διαιτησίας 5γ Μερική ακυρότητα της συμφωνίας διαιτησίας Β. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι.Η διεθνής συζήτηση του θέματος και η θέση του πρότυπου νόμου. IL Ελληνική έννομη τάξη και εφαρμοστέο δίκαιο επι της διαιτητικής διαδικασίας. Γ. ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ. I Εφαρμοστέο δίκαιο στην ουσία της διαφοράς με βάση τον πρότυπο νόμο της uncitral ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Α. Η ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΣΤΗ ΔΣΚΑΙΟΔΟΤΣΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ I Οι αρχές της Amiable composition και Ex aequo et bono κρίσεις των διαιτητών για την εξεύρεση του εφαρμοστέου δικαίου στην ουσία της διαφοράς. Β. Η LEX MERCATORIA ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ. I Έννοια και οι πηγές της lex mercatoria. II. Η εφαρμογή της lex mercatoria από τα διαιτητικά δικαστήρια 1 Το θεμέλιο και η έννοια της εφαρμογής της lex mercatoria 1α. Αυτόνομη εφαρμογή της lex mercatoria 1β. Η ετερόνομη εφαρμογή της lex mercatoria. 2. Η σχέση me lex mercatoria με τα κρατικά δίκαια 3 Κρίσεις και συμπεράσματα από την εφαρμογή της lex mercatoria στη διεθνή εμπορική διαιτησία ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ I. To πρόβλημα II. Οι σύγχρονες τάσεις επίλυσης του προβλήματος . III. Τελικη κρίση: η ιδιαιτερότητα της λύσης, ιδιαιτερότητα της διεθνούς συναλλαγής .el
heal.advisorNameΒούλγαρης, Ιωάννηςel
heal.committeeMemberNameΔε Διατίθεταιel
heal.academicPublisherΤμήμα Νομικής / Τομέας Διεθνών Σπουδώνel
heal.academicPublisherIDduth-
heal.numberOfPages94-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_00063.pdfΜεταπτυχιακή Νομικής116.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1052
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9433
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons