Οι μελλοντικές προοπτικές της πολιτικής ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης : προβλήματα, προτάσεις και προοπτικές, ιδαίτερα σε ό, τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (Master thesis)

Κοντοστέλιος, Εμμανουήλ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Asylum, Right of--European Union countries
Human rights--European Union countries
Keywords: Άσυλο,Ευρωπαϊκή Ένωση,Ανθρώπινα δικαιώματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10534
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4594
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kontostelios Emmanouhl.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.42 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10534
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4594
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons