Το ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας και η αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας (Master thesis)

Πεχλιβανίδου, Αθηνά

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Criminal law--European Union countries
Racism--European Union countries
Keywords: Ποινικό δίκαιο,Ευρωπαϊκή Ένωση,Ρατσισμός,Ξενοφοβία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10554
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3030
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pechlivanidou Athina.pdfΜεταπτυχιακή εργασία--Πεχλιβανίδου Αθηνά1.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10554
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3030
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons