Σχεδιασμός, δημιουργία και πιλοτική χορήγηση ενός ψηφιακού εργαλείου εκτίμησης του προσληπτικού λεξιλογίου παιδιών προσχολικής ηλικίας (Master thesis)

Καραπατσούδη, Δήμητρα

Young children’s linguistic performance, being related with their cognitive, social and wider psychological development as well as with their subsequent reading and writing skills, is thought to constitute an important predictive factor of their subsequent school progress. In particular, children's vocabulary growth during the preschool years is considered as one of the most important indicators of potential language disorders. Early and accurate assessment of lexical deficits, thus, constitutes a significant need both for the clinical and the educational practice. This study aimed at the design, development and pilot administration of a digital receptive vocabulary test for preschool children. A cross-sectional research design was adopted with childrens’ age as the main independent variable (comprising five age groups: 4;0 – 4;05 years, 4;06 – 4;11 years, 5;0 – 5;05 years, 5;6 – 5;11 years and 6;00 - 6;06 years), and the number of correct answers to the 54 items of the test as the main independent variable. The sample consisted of 352 healthy Greek-speaking preschool children (46% boys and 54% girls). During the pilot administration of the test, 54 sets of four images were presented in the pc-monitor. In each trial children had to select the picture that corresponded to the word of a vocal message. Analyses indicated that 29 of the 54 items were sensitive to the developmental changes predicted by the childrens’ age. According to these results a new revised version of the test was produced for its subsequent standardization. Additional analyses indicated the developmental sensitivity of the total score of the test, and its high internal consistency (Cronbach a = 0,85). Overall, the results present preliminary evidence of the functionality of this new psychometric tool as a means for assessing preschoolers’ receptive vocabulary
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Language acquisition--Testing
Children--Language
Keywords: Προσληπτικό λεξιλόγιο,Γλωσσική ανάπτυξη,Ψηφιακό ψυχομετρικό εργαλείο,Αναπτυξιακή ευαισθησία,Receptive vocabulary,Language development,Digital psychometric tool,Developmental sensitivity
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10574
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4756
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KarapatsoudiDimitra.pdfΜεταπτυχιακή εργασία3.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10574
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4756
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons