Συγκριτική εξέταση των ανθολογίων και των εγχειριδίων γλωσσικής διδασκαλίας του δημοτικού (1987-2006) ως προς τις έμφυλες αναπαραστάσεις: μια διερεύνηση σε σχέση με τις διαφοροποιήσεις στα ΑΠΣ (1999-2011) (Master thesis)

Αργυρίου, Μαρία

The subject field of this research contains the Curricula (APS) used in elementary schools and specifically the Greek language and Anthology textbooks, published in 1987 and 2006. In its theoretical part this thesis aims at highlighting the importance of children’s literature for kids and specifically the important role that it plays in transmitting gender representations to its young readers through its texts. Furthermore, the theoretical part of the thesis includes an analysis of the gender models and stereotypes that are valid in contemporary Greek society so that they can be compared with the results of the research. In the research part of this thesis we investigate the literary texts contained in the Greek Language and Anthology textbooks published in 1987 and 2006 for their gender representations. More specifically we investigate how the gender roles are represented in such texts in order to compare them with the standing social norms and stereotypes. Furthermore, we investigate the degree to which textbooks differ from one another with regard to the subject of gender representations, after the last two official changes in the school curricula. The main axis of investigation in this material is the Curricula (APS), as amended in 1999, 2003 and 2011
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Sex differences in education--Greece
Greek language -- Study and teaching (Elementary))
Keywords: Έμφυλες αναπαραστάσεις,Αναλυτικά προγράμματα σπουδών,Gender representations,Anthology textbooks,Curricula
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10585
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8551
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ArgiriouMaria.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10585
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8551
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons