Οι αρμοδιότητες του εισαγγελέα κατά το ιδιωτικό δίκαιο (Master thesis)

Γιαννακέλος, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Public prosecutors--Greece
Non-contentious jurisdiction--Greece
Jurisdiction--Greece
Keywords: Εισαγγελέας,Εκούσια δικαιοδοσία,Αρμοδιότητα,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10595
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giannakelos Ioannis.pdfΜεταπτυχιακή εργασία728.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10595
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8462
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons