Σχεδιασμός, δημιουργία, αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για το μουσείο, με την εμπλοκή μαθητών: η περίπτωση του Βυζαντινού Μουσείου Διδυμοτείχου (Master thesis)

Μιλτσακάκη, Ζωή/ Miltsakaki, Zoe

The purpose of this work, is to present the stages of design, creation and evaluation of a children's museum guide, with the student’s involvement. The guide presents exhibits of the Byzantine Museum of Didymoteicho from the point look of student’s of fifth and sixth grade of primary school. Besides the description of the exhibition and the exhibits, which have been selected, by children themselves, the guide captures with a playful way, the interests, preferences, experiences and the suggestions of children in accordance to their way they approach and "read" the exhibits and it works as an educational tool in the hands of visitors. This product, which is a collaborative work of minors and adults, highlights, the necessity of the existence and production of educational material for children as an audience for museums, because it’s strengthens more the participation, interaction and dialogue between the visitor, the museum and the exhibits, while it contributes to personal self-realization
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Museums and schools--Greece
Museums--Educational aspects
Keywords: Παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου,Μουσειακή εμπειρία,Δια βίου μουσειακή μάθηση,Μουσειοπαιδαγωγική,Pedagogy of leisure,Museum experience,Lifelong museum learning,Museum education
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10615
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4988
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MiltsakakiZoe.pdfΜεταπτυχιακή εργασία4.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10615
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4988
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons