Η πειθαρχική ευθύνη υπαλλήλων ΟΤΑ Α' βαθμού με τον ν. 3584/2007 όπως ισχύει (Master thesis)

Γανίτου, Κυριακή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Government liability--Greece
Local government--Law and legislation--Greece
Keywords: Πειθαρχική ευθύνη,Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,ν. 3587/2007,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10619
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.995
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ganitou Kiriaki.pdfΜεταπτυχιακή εργασία2.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10619
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.995
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons