Η δημοσιονομική αυτοτέλεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Master thesis)

Αναγνωσταρά, Άννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Local government--Greece
Keywords: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,Δημοσιονομική αυτοτέλεια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10624
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3839
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anagnostara Anna.pdfΜεταπτυχιακή εργασία580.03 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10624
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3839
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons