Η ανυπόστατη διοικητική πράξη σύμφωνα με την εθνική νομολογία (Master thesis)

Σταυρίδου, Ελένη Ν.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Administrative acts--Greece
Keywords: Ανυπόστατη διοικητική πράξη,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10626
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6708
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stayridou Eleni.pdfΜεταπτυχιακή εργασία826.21 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10626
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6708
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons