Το δικαίωμα έγερσης αγωγής στις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις (Master thesis)

Πετριτζίκης, Μαργαρίτης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Actions and defenses--Greece
Administrative procedure--Greece
Keywords: Αγωγή,Δοικητικές συμβάσεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10634
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9409
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petritzikis Margaritis_2014.pdfΜεταπτυχιακή εργασία540.77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10634
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9409
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons