Από το corpus juris στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (Bachelor thesis)

Δανιήλ, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: European Public Prosecutor's Office
Keywords: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία,European Public Prosecutor's Office,Corpus juris
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10641
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8931
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Danihl Georgios_2014.pdfΜεταπτυχιακή εργασία918.51 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10641
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8931
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons