Οι μελλοντικές προοπτικές του εθνικού δικονομικού δικαίου στην Ευρώπη, εναρμόνιση ή νομολογιακά διαμορφωμένα κριτήρια στο πεδίο της διοικητικής δικαιοσύνης (Master thesis)

Ψέμμα, Τριανταφυλλιά

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Administrative law--European Union countries
Administrative procedure--European Union countries
Procedure (Law)--European Union countries
Keywords: Διοικητικό δίκαιο,Διοικητική δικονομία,Δικονομία,Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10652
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1838
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psemma Triantafillia.pdfΜεταπτυχιακή εργασία580.12 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10652
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1838
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons