Η δημόσια τάξη στο κοινοτικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (Master thesis)

Βαγγέλη, Αθηνά

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Administrative law--European Union countries
Conflict of laws--European Union countries
Keywords: Δημόσια τάξη,Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο,Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10655
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6314
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaggeli Athina.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10655
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6314
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons