Η έννομη προστασία σε περίπτωση ελαττωματικής συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών (Master thesis)

Δράκου, Λαμπρινή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Consolidation and merger of corporations--Greece
Keywords: Συγχώνευση,Ανώνυμες εταιρίες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10658
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4820
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drakou Lambrini_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10658
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4820
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons