Ελεύθερος χρόνος και τοπική κοινωνία. Παράγοντες που επηρεάζουν την αξιοποίηση της προσφοράς δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου στον Δήμο Ξάνθης (Master thesis)

Δουμπά, Παρασκευή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Σχολή Επιστημών Αγωγής-Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Keywords: Εφηβεία και ελεύθερος χρόνος,Παράγοντες σχετιζόμενοι με συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1067
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.272
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. (EEΠΗ) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EA936.PDF1.68 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1067
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.272
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons