Ειδικές ανακριτικές πράξεις: άρθρο 253 Α ΚΠΔ (Master thesis)

Τσιτλακίδου, Ευανθία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Criminal investigation--Greece
Criminal procedure--Greece
Keywords: Ανακριτική,253Α ΚΠΔ,Εγκληματικές οργανώσεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10673
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.793
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsitlakidou Evanthia_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία662.83 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10673
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.793
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons