Η προσωρινή δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το Ν. 3886/2010 (Master thesis)

Σώκος, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Public contracts--Law and legislation--Greece
Public law--Greece
Provisional remedies--Greece
Keywords: Ν. 3886/2010
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10674
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3332
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sokos Christos_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία883.47 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10674
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3332
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons