Η σεξουαλική εκμετάλλευση της ανηλικότητας, τα εγκλήματα του άρθρου 348Α του Ποινικού Κώδικα (Master thesis)

Κουμουλέντζος, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Child sexual abuse--Greece
Keywords: Σεξουαλική εκμετάλλευση,Ανήλικοι,άρθρο 348Α Π.Κ.
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10675
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7377
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koumoulentzos Nik.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.45 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10675
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7377
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons