Διερεύνηση των απόψεων των παιδιών για τα δικαιώματα ανάπτυξης-εξέλιξης τους: η περίπτωση ενός μειονοτικού σχολείου της Θράκης (Master thesis)

Κουτσούρη, Άννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Σχολή Επιστημών Αγωγής-Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Keywords: Δικαιώματα ανάπτυξης και εξέλιξης του παιδιού,Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1068
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2249
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. (EEΠΗ) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EA933.PDF4.65 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1068
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2249
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons