Ελαττωματικές αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας: προϋποθέσεις προσβολής και συνέπειες (Master thesis)

Μαρμαρίδου, Γεωργία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Corporation law--Greece
Corporate governance--Greece
Coroporations
Keywords: Ελαττωματικές αποφάσεις,Ανώνυμες εταιρίες,Έννομες συνέπειες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10683
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7705
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MARMARIDOU GEORGIA_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.27 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10683
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7705
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons