Τα σχήματα διαπαιδαγώγησης που εφαρμόζουν οι παιδαγωγοί Κέντρου Κλειστής Φροντίδας Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας και η εμφάνιση αυτόνομων συμπεριφορών από τα παιδιά 4 - 6 ετών (Master thesis)

Λιάγκου, Όλγα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Σχολή Επιστημών Αγωγής-Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Keywords: Ιδρύματα παιδικής προστασίας,Δικαιώματα παιδιών που ζουν σε ιδρύματα,Ιδρυματισμός,Αυτονομία
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1069
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4646
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. (EEΠΗ) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EA932.PDF1.48 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1069
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4646
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons