Μεταγνώση και δυσλεξία (Master thesis)

Ανδρεάδου, Αναστασία

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΑνδρεάδου, Αναστασίαel
dc.date.accessioned2017-09-20T08:23:58Z-
dc.date.available2017-09-20T08:23:58Z-
dc.identifier.urihttps://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10690-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.149-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΜεταγνώσηel
dc.subjectΔυσλεξίαel
dc.subjectΑναγνωστική κατανόησηel
dc.subjectDyslexiaen
dc.subjectMetacognitionen
dc.subjectReading comprehensionen
dc.titleΜεταγνώση και δυσλεξίαel
heal.typemasterThesis-
heal.generalDescriptionΒιβλιογραφία: σ. 219-255el
heal.classificationLearning disabled children--Educationen
heal.classificationDyslexic children--Educationen
heal.languageel-
heal.accesscampus-
heal.recordProviderΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςel
heal.publicationDate2014-
heal.bibliographicCitationΑ. Ανδρεάδου, "Μεταγνώση και δυσλεξία", Μεταπτυχιακή εργασία, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2014el
heal.abstractΤο «μεταγιγνώσκειν», έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια σημαντική θέση στην εκπαιδευτική έρευνα. Οι δυνατότητες που προσφέρει για καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουν τα παιδιά, αλλά και η διδακτική του εκμετάλλευση, το έχουν φέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Εδώ και λίγα χρόνια, το «μεταγιγνώσκειν» έχει προταθεί ως ικανοποιητικός τρόπος για να αποκαλυφθούν οι τρόποι με τους οποίους οι αναγνώστες οργανώνουν, ελέγχουν και αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις στην αναγνωστική τους κατανόηση, ενώ συγχρόνως προσφέρει έδαφος για επιτυχή διδασκαλία της χρήσης των στρατηγικών που την υποστηρίζουν και για διδακτικές παρεμβάσεις στους αναγνώστες όλων των επιπέδων, με στόχο την στρατηγική ανάγνωση. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια εξερεύνηση του πεδίου της μεταγνώσης σε σχέση με την δυσλεξία όσον αφορά την βιβλιογραφία που μελετά την σχέση τους και που ασχολείται με προτάσεις που διδάσκουν μεταγνωστικές στρατηγικές και αναπτύσσουν την μεταγνώση και την αναγνωστική κατανόηση στους μαθητές. Οι μαθητές με δυσλεξία έχουν λιγότερη και ελλειμματική μεταγνωστική γνώση, ενώ κατέχουν λιγότερες και λιγότερο αποτελεσματικές γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές σε σχέση με τους συμμαθητές τους που είναι καλοί αναγνώστες. Δεν παρακολουθούν ενεργά την πορεία της κατανόησής τους κι όταν το κάνουν δεν έχουν ούτε τις πηγές αλλά ούτε και τα κίνητρα να δράσουν διορθωτικά και να γεφυρώσουν τα νοηματικά χάσματα που προέκυψαν. Προσπαθούν να αποφύγουν την εμπλοκή με την ανάγνωση κειμένων για να μην αποτύχουν, επειδή βιώνουν συνεχώς ισχυρά αρνητικά συναισθήματα. Αυτό έχει ως συνέπεια την απομάκρυνσή τους από τη διαδικασία μάθησης και την ενδυνάμωση του φαύλου κύκλου της αποτυχίας. Έτσι, η παρούσα εργασία αναλύει την σχέση της μεταγνώσης με την δυσλεξία και πώς οι κατάλληλες μεταγνωστικές στρατηγικές μπορούν να βελτιώσουν την γνωστική επεξεργασία του λόγου και της ανάγνωσηςel
heal.abstractThe ' metacognition ' has acquired in recent years an important place in educational research. The potential for a better understanding of how children learn, and the teaching of the holding, have brought to the limelight. For a few years, " metacognition " has been proposed as a rewarding way to uncover the ways in which readers organise, check and restore any deficiencies in their reading comprehension, while offering ground for successful teaching in the use of strategies that support and teaching interventions for readers of all levels with the aim of reading strategy. This paper attempts to explore the field of metacognition in relation to dyslexia regarding literature that studies the relationship and dealing with proposals that teach metacognitive strategies and develop metacognition and reading comprehension to students. Students with dyslexia have less and deficient metacognitive knowledge, while holding less and less effective cognitive and metacognitive strategies in relation to their peers who are good readers. Not actively monitor the progress of their understanding, and when they do not have neither the resources nor the incentives to act remedial and bridge the gaps that resulted sense. They try to avoid engagement with reading texts not to fail, because constantly experience strong negative emotions. This results in the removal of the learning process and empowering the vicious cycle of failure. Thus, this paper analyzes the relationship between metacognition with dyslexia and how appropriate metacognitive strategies can improve cognitive processing of speech and readingen
heal.advisorNameΜακρής, Νικόλαοςel
heal.committeeMemberNameΜακρής, Νικόλαοςel
heal.committeeMemberNameΚόκκινος, Κωνσταντίνοςel
heal.committeeMemberNameΚουγιουρούκη, Μαρίναel
heal.academicPublisherΠαιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίαςel
heal.academicPublisherIDduth-
heal.numberOfPages255 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AndreadouAnastasia(1).pdfΜεταπτυχιακή εργασία90.59 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
AndreadouAnastasia(2).pdfΜεταπτυχιακή εργασία2.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10690
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.149
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons