Διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ της συμπεριφοράς της μητέρας που υποστηρίζει την αυτονομία σε αντιδιαστολή με τον έλεγχο του παιδιού της, των σχημάτων γονικής συμπεριφοράς και της αυτορρύθμισης των παιδιών στο νηπιαγωγείο (Master thesis)

Μπαρμπαρίδου, Γεωργία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Σχολή Επιστημών Αγωγής-Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Keywords: Θεωρία του αυτοπροσδιορισμού,Αυτορρύθμιση παιδιών
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1070
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7845
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. (EEΠΗ) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EA930.PDF1.7 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1070
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7845
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons