Οι δικονομικές διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος (Master thesis)

Λιόντου, Μαρίτα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Money laundering--Greece
Keywords: Ξέπλυμα χρήματος,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10700
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3249
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liontou Marita.pdfΜεταπτυχιακή εργασία4.18 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10700
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3249
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons