Η θέση του εγγυητή στην πρωχευτική και προπτωχευτική διαδικασία (Master thesis)

Τζιαμπίρη, Ουρανία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Bankruptcy--Greece
Suretyship and guaranty--Greece
Keywords: Πτώχευση,Εγγυητής,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10702
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9031
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tziampiri Ourania.pdfΜεταπτυχιακή εργασία630.64 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10702
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9031
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons