Οι απαλλακτικές ρήτρες στην αντικειμενική ευθύνη (Master thesis)

Πατσιά, Ειρήνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Clauses (Law)
Keywords: Απαλλακτικές ρήτρες,Ρήτρες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10703
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8812
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patsia Eirini_2016.pdfΜεταπτυχιακή 1.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10703
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8812
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons