Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων (Master thesis)

Κουσιούρη, Ευαγγελία-Δόξα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Administrative courts--Greece
Administrative law--Greece
Keywords: Διοικητικά δικαστήρια,Συμμόρφωση,Αποφάσεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10705
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9043
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kousioure Evaggelia-Doxa_2016.pdfΜεταπτυχιακή1.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10705
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9043
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons