Η εκκαθάριση των ανώνυμων εταιρειών (Ν. 2190/1920) (Master thesis)

Τζαννερίκου, Ιωάννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Corporation law--Greece
Keywords: Εκκαθάριση,Ανώνυμη εταιρεία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10711
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4439
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tzanerrikou Ioanna_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.14 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10711
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4439
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons