Οι συνέπειες της κήρυξης της πτώχευσης στις εκκρεμείς αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (Master thesis)

Αραβιάδη, Ιωάννα

Alternative title / Subtitle: The consequences of bankruptcy on outstanding bilateral contracts
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Bankruptcy--Greece
Keywords: Πτώχευση,Συμβάσεις,Αμφοτεροβαρείς
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10712
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2824
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Araviade Ioanna_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.29 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10712
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2824
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons