Λόγοι ακυρότητας των Διεθνών Συνθηκών (Master thesis)

Σπαθάρη, Μαριάνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Treaties--Termination
Treaties--Law and legislation
Keywords: Ακυρότητα,Διεθνείς συνθήκες,Συνθήκες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10719
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1023
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spathare Mariana_2016.pdfΜεταπτυχιακή944.84 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10719
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1023
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons