Κοινωνικές σχέσεις μαθητών σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αγροτικών και αστικών περιοχών. Χαρακτηριστικά των άτυπων ομάδων (Master thesis)

Παπαδοπούλου, Ελισάβετ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Σχολή Επιστημών Αγωγής-Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Keywords: Θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης,Έννοια της κοινωνικής ομάδας,Κοινωνιομετρία
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1072
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3652
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. (EEΠΗ) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EA927.PDF1.74 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1072
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3652
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons