Η άμυνα του εναγόμενου στη διεκδικητική αγωγή (Master thesis)

Μπαλτά, Ιωάννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Actions and defenses--Greece
Civil procedure--Greece
Keywords: Αγωγή,Διεκδικητική αγωγή,Ένσταση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10720
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7460
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balta Ioanna_2017.pdfΜεταπτυχιακή1.59 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10720
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7460
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons