Κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων (Master thesis)

Γεωργούλα, Σουλτάνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Bank deposits--Law and legislation--Greece
Attachment and garnishment--Greece
Banking law--Greece
Keywords: Κατάσχεση,Καταθέσεις,Δέσμευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10722
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Georgoula Soultana_2016.pdfΜεταπτυχιακή907.38 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10722
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons