Η εναρμόνιση των κανόνων ποινικού δικονομικού δικαίου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Master thesis)

Νακέλλη, Χριστιάννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Criminal procedure--European Union countries
International and municipal law‡yEuropean Union countries
Criminal law--European Union countries
Keywords: Ποινικό δίκαιο,Εναρμόνιση,Νομολογία,Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10723
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.794
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nakelle Xristianna_2016.pdfΜεταπτυχιακή1.19 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10723
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.794
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons