Η καταγγελία της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρίας υπό το ισχύον δίκαιο (Master thesis)

Αργυρίου, Χριστίνα-Δανάη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Corporations--Greece
Corporation law--Greece
Keywords: Ομόρρυθμη εταιρία,Ετερόρρυθμη εταιρία,Εταιρίες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10724
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2657
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Argyriou Christina_2016.pdfΜεταπτυχιακή1.13 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10724
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2657
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons