Η κατάσχεση των καταθέσεων εις χείρας τράπεζας ως τρίτης (Master thesis)

Καπετανγιάννη, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Executions (Law)--Greece
Banking law--Greece
Bank deposits--Law and legislation--Greece
Keywords: Κατάσχεση,Καταθέσεις,Τράπεζα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10725
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1463
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kapetangianne Maria_2016.pdfΜεταπτυχιακή1.07 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10725
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1463
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons