Οι πολεμικές αεροπορικές επιχειρήσεις υπό το πρίσμα του δικαίου των ενόπλων συρράξεων (Master thesis)

Παπαδόπουλος, Φώτιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Military law
Keywords: Πόλεμος,Δίκαιο πολέμου,Εναέριες συρράξεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10726
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6643
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papadopoulos Fotios_2016.pdfΜεταπτυχιακή916.5 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10726
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6643
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons