Η νομική φύση και οι έννομες συνέπειες του πρώτου "μνημονίου" της Ελλάδος από τη σκοπιά του διεθνούς και του εσωτερικού δικαίου (Master thesis)

Ζήτρος, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Debts, External--Greece
Economic assistance--Greece
Financial crises--Greece--21st century
Keywords: Μνημόνιο,Νομική φύση,Διεθνές δίκαιο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10738
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3353
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zitros Demetrios_2017.pdfΜεταπτυχιακή εργασία919.23 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10738
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3353
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons