Οι απαλλοτριώσεις στο διεθνές δίκαιο (Master thesis)

Κολοβός, Ηλίας

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Eminent domain
Keywords: Απαλλοτρίωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10739
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7970
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolovos Helias_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.2 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10739
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7970
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons