Σύγκριση του βαθμού φωνολογικής συνειδητοποίησης και έλεγχος της μεταβίβασης της ικανότητας φωνολογικής συνειδητοποίησης σε ελληνόφωνα (μονόγλωσσα) και τουρκόφωνα- ελληνόφωνα (με διαδοχική διγλωσσία) παιδιά νηπιαγωγείου (Master thesis)

Αδαμοπούλου, Μαλαματή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Σχολή Επιστημών Αγωγής-Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Keywords: Διαδοχική διγλωσσία,Διπλή ημιγλωσσία,Φωνολογική συνειδητοποίηση
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1074
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.525
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. (EEΠΗ) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EA922.PDF1.59 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/1074
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.525
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons