Μέσα άμυνας στην ανώμαλη συγχώνευση και διάσπαση ανωνύμων εταιριών (Master thesis)

Τσιούτρα, Ευγενία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Consolidation and merger of corporations--Greece
Corporation law--Greece
Keywords: Συγχώνευση,Διάσπαση,Ανώνυμες εταιρίες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10741
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4308
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsioutra Eugenia_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία2.01 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10741
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4308
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons